Các biện pháp ổn định tăng trưởng được đưa ra mạnh mẽ vào tháng 5: 10 văn bản được ban hành trong 20 ngày | ổn định tăng trưởng | biện phá

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-17 21:59:37
腾讯持京东约5.27亿股A类普通股,占已发行普通股17.1%|||||||

北京工夫6月22日下战书动静,京东(Nasdaq:JD)提交给好国证券买卖委员会(SEC)的SC 13D/A文件显现,腾讯经由过程旗下齐资子公司Huang River Investment Limited(黄河本钱)持有的京东股分已降至17.1%。

文件显现,Huang River Investment Limited今朝持有京东527,207,099股A类通俗股(受害报酬腾讯。),基于全数的3,090,371,009股通俗股计较,Huang River Investment Limited的持股比例为17.1%。

比拟之下,京东本年4月背SEC递交的20-F文件显现,停止本年2月29日,腾讯经由过程Huang River Investment Limited持有京东17.9%的股分,为京东第一年夜股东。其时,Huang River Investment Limited持有京东525,192,715股A类通俗股。

本年5月,京东背Huang River Investment Limited刊行并出卖2,938,584股A类通俗股,卖价6816万美圆。

停止本年2月29日,京东董事会主席刘强东持股15.1%,投票权为78.5%。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa