GDP của Quảng Đông năm 2017 đạt 8,99 nghìn tỷ nhân dân tệ, đứng đầu cả nước trong 29 năm liên tiếp | GDP | Ma Xingrui | Thu ngân sách

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-13 21:38:42
英特尔晒出XeGPU芯片,有望像CPU一样安装|||||||

IT之家6月25日动静 2017岁尾,AMD 尾席GPU架构师Raja Koduri去职AMD,参加了英特我公司,卖力下机能GPU营业。明天,他正在推特上晒出了一个年夜尺寸启拆的GPU。

明天,Raja Koduri晒出了三款差别启拆尺寸的 Xe 架构 GPU,按照中心数目的差别,那几款 Xe GPU能够会用于游戏、媒体转码或事情站和数据中间。

IT之家曾报导,5月份,Raja Koduri正在推特晒出了少圆形的一款Xe-HP 下机能GPU,并将之称为“万物之女”。中媒VideoCardz以为,英特我的Xe-HP将成为是英伟达 Quadro或AMD Radeon Pro GPU的竞品。

中媒AnandTech的Ian专士以为,Raja Koduri晒出的几张照片能够证实了GPU会像CPU一样插槽化。若是实的是如许的话,华硕等厂商将会消费GPU板,届时用户就能够像晋级CPU一样晋级GPU了。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa